Tổng đài tư vấn miến phí: 097 995 8866

Đầu tư nước ngoài


Đăng ký đầu tư đối với DAĐT nước ngoài không thuộc chủ trương đầu tư (không phải lấy ý kiến)

Đăng ký đầu tư đối với DAĐT nước ngoài không thuộc chủ trương đầu tư (không phải lấy ý kiến)

Đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư nước ngoài không thuộc chủ trương đầu tư (Không phải lấy ý kiến)

Xem thêm

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Xem thêm


Đăng ký cấp Giấy CNĐT đối với dự án ĐTNN không thuộc đối tượng chủ trương đầu tư ( Phải xin ý kiến)

Đăng ký cấp Giấy CNĐT đối với dự án ĐTNN không thuộc đối tượng chủ trương đầu tư ( Phải xin ý kiến)

Thủ tục đăng ký cấp GCNĐT đối với dự án ĐTNN không thuộc đối tượng chủ trương đầu tư (Trường hợp phải xin ý kiến)

Xem thêm

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Xem thêm

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Xem thêm

Điều chỉnh Dự án đầu tư theo Bản án, Quyết định của Tòa án , Trọng Tài

Điều chỉnh Dự án đầu tư theo Bản án, Quyết định của Tòa án , Trọng Tài

Điều chỉnh dự án đầu tư theo Bản án, Quyết định của Tòa án, Trọng Tài

Xem thêmThủ tục giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài

Xem thêm