Tổng đài tư vấn miến phí: 097 995 8866

Quyền khởi kiện trong nội bộ doanh nghiệp

Bạn đang thắc mắc là về việc cổ đông khởi kiện giám đốc công ty cổ phần. Về vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau: Cổ đông phổ thông có các quyền được quy định tại điều 114 Luật Doanh nghiệp

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là cổ đông phổ thông của một công ty cổ phần đã thành lập được 03 năm. Gần đây, công ty liên tục thua lỗ. Tôi có yêu cầu công ty cung cấp thông tin về viêc kinh doanh thi tôi phát hiện ra giám đốc công ty thường xuyên ký hợp đồng vượt thẩm quyền. Tôi đã nhiều lần nói trước cuộc họp của đại hội đồng cổ đông nhưng vẫn không được giải quyết. Vậy, tôi có thể khởi kiện giám đốc hay không? Nếu có thì thực hiện theo thủ tục nào.

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Bạn đang thắc mắc là về việc cổ đông khởi kiện giám đốc công ty cổ phần. Về vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau:

Cổ đông phổ thông có các quyền được quy định tại điều 114 Luật Doanh nghiệp

Điều 161. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

Như vậy, để thực hiện quyền khởi kiện bạn phải là cổ đông sở hữu ít nhất 1% cổ phần trường hợp số cổ phần của bạn sở hữu không đủ có thể kêu gọi những cổ đông khác cùng ký đơn khởi kiện với mình. Khi đáp ứng đủ điểu kiện về sở hữu cổ phần trên 1% và xác định được rõ hành vi vi phạm của vị Giám đốc kia bạn có thể thực hiện khởi kiện theo quy định trên.

Nếu có vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ bạn có thể liên hệ đến Công ty Luật Tín Phát để được tư vấn và hỗ trợ về pháp lý.Bài viết đã đăng